پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

افسردگی

فهرست مطالب : مقدمه ،میزان شیوع افسردگی ،افسردگی چیست ؟ ،علایم روانی افسردگی ،علایم جسمی افسردگی ،افسردگی پنهان ،چه چیزی باعث ایجاد علایم افسردگی می شود ؟نقش هورمونها در افسردگی ،علل ایجاد افسردگی ،عوامل مؤثر در ایجاد افسردگی ،عوامل شروع کننده افسردگی ،انواع افسردگی ،اقدامات کمکی ،روشهای رسیدن به آرامش ،درمان افسردگی ،انواع روان درمانی ها ،روان درمانی های کوتاه مدت ،روان درمانی های بلند مدت ،داروهای ضد افسردگی ،درمان با شوک برقی ، افسردگی در زنان ،چرخه قاعدگی ،افسردگی در مادرها ،یائسگی ،اندوه و داغدیدگی ،غم و اندوه طبیعی ،غم و اندوه غیر طبیعی ،نحوه کمک به افراد افسرده ،پیشگیری از خودکشی ،داروهای ضد افسردگی موجود در ایران .

تألیف : پروفسور کوام مک کنزی

ترجمه : دکتر فرهاد همت خواه

تعداد صفحه  :80

چاپ : هشتم

قیمت : 1500 تومان