پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

کمردرد،پشت درد و گردن درد

فهرست مطالب : مقدمه ،نحوه عملکرد ستون فقرات ،آسیب های پشت ،بعضی از مشکلات شایع پشت ،پشت دردهای غیراختصاصی ،بیرون زدگی دیسک ،درد سیاتیک ،اسپوندیلوز کمری ،لومباگو ،مشکلات اعصاب ،درد دنبالچه ،مشکلات گردن ،سندروم سفتی حاد گردن ،صدمات شلاقی ،مشکلات دیسک در گردن ،مشکلات ساییدگی و فرسایش ،گامهای اولیه در درمان ،ارزیابی وضعیت ،روش درمان ،مراقبت از پشت و کمر ،علل ایجاد دردهای مزمن ،پشت دردها یا کمر دردهای مکانیکی ،سایر علل کمر درد و پشت درد ،درمان کمر درد و پشت درد ،درمانهای غیر دارویی ،درمانهای دارویی ،طب سوزنی ،درمان های جراحی ،توان بخشی ،داروهای مسکن .

تألیف : پروفسور مالکوم جیسون

ترجمه : دکتر فرهاد همت خواه

تعداد صفحه  : 80

چاپ : دهم

قیمت : 1500 تومان