پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

مطالب این کتاب براساس معرفی بیماریهای شایع به زبان ساده ونحوه درمان آنها ،فهرست داروهای ژنریک و فهرست داروهای گیاهی تنظیم گردیده است . 

تألیف : دکتر فرهاد همت خواه

تعداد صفحه  : 304

چاپ : دوازدهم

قیمت : 5200 تومان