پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آسم

فهرست مطالب : آسم چیست ؟ ،میزان شیوع آسم ،تفاوت های جغرافیایی ،علل بروز حملات آسم ،آسم چگونه شروع می شود ؟ ،عوامل تحریک کننده اصلی در بروز آسم ،علایم آسم و تشخیص آن ،نحوه تشخیص آسم در بیماران ،آزمایشهای تنفسی ،نحوه استفاده از  پیک فلومتر ،اسپیرومتری ،پیشگیری از آسم ،داروهای مورد استفاده در درمان آسم ،وسایل کمکی در استفاده از اسپری ها ،نحوه درمان آسم ،پنج اقدام درمانی در آسم ،آسم در افراد سالخورده ،علایم آسم در افراد مسن ،درمان آسم در افراد مسن ،انواع مختلف آسم ،آسم آلرژیک ،حساسیت زدایی ،آسم شکننده ،آسم حساس به آسپیرین ،آسم شبانه ،آسم شغلی ،علل آسم شغلی ،تشخیص آسم شغلی ،انواع دیگر درمانهای آسم ،آینده درمان آسم .

تألیف :پروفسور  جان آیرز

ترجمه : دکتر فرهاد همت خواه

تعداد صفحه  :80

چاپ : ششم

قیمت : 1500 تومان