پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش بدنسازی

فهرست مطالب : روشی نو در تمرینات بدنسازی ،،تندرستی و بدنسازی ،شروع کار ،تجهیزات و لوازم بدنسازی ،برنامه کار ،آماده شدن برای تمرینات ،مجموعه تمرینات ،برنامه کار ،تمرین در هنگام مسافرت ،بدنسازی در نوجوانان ،بدنسازی برای رقابت و مسابقه ،تغذیه و رژیم غذایی ،تمرینات بدنسازی برای تمام سنین .

تألیف : آرنولد شوارتزنگر

ترجمه : دکتر فرهاد همت خواه - مهندس محمد همت خواه

تعداد صفحه  : 208

چاپ : نهم

قیمت : 4000 تومان