پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

بدمینتون

فهرست مطالب : تاریخچه بازی بدمینتون ،تجهیزات و اصطلاحات ،تجهیزات ،اصطلاحات ،راهنمای بازی ،قوانین بدمینتون ،قوانین بازی بدمینتون ،پاسخ به سؤالات درباره قوانین ،تکنیک ،تکنیکهای زدن توپ ،سرویس ها ،ضربه فورهند بالای سر ،ضربات فورهند ،نت شات (ضربه های نزدیک تور )،برگرداندن سرویس ،برگرداندن اسمش ،تاکتیکهای بازی ،بازی یک نفره ،بازی دونفره مردان و زنان ،بازی مختلط دونفره .

تألیف : پت دیویس

ترجمه : مهندس محمد همت خواه

تعداد صفحه  : 80

چاپ : ششم

قیمت 1500 تومان