پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش بسکتبال

فهرست مطالب : شروع بازی ،زمین بازی ،دریبل کردن ،حمله برای کسب امتیاز ،پاس دادن ،مهارت بیشتر در پاس دادن ،هارتهای شوت کردن ،شوت کردن بیشتر ،ریباند ،دفاع ،به جریان انداختن دوباره بازی ،جای بازیکنان در زمین بسکتبال ،ضد حمله ،پاس دادن و رفتن .

تألیف : کریس مولین

ترجمه : مهندس محمد همت خواه - ابراهیم همت خواه

تعداد صفحه  : 32

چاپ : نهم

قیمت : 1500 تومان