پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

بیماریهای پستان

فهرست مطالب : آشنایی با ساختمان پستان ،ساختمان داخلی پستان ،آگاهی از وضعیت طبیعی پستان ها ،نحوه معاینه پستان ها توسط خود فرد ،معاینه پستان توسط پزشک ،ماموگرافی ،سونوگرافی ،آزمایش با استفاده از سوزنهای باریک ،تغییرات طبیعی پستان ها ،نوک پستان فرورفته ، درد پستان ،انواع درد پستان ،دردهای دوره ای پستان ، دردهای غیر دوره ای پستان ،عفونت پستان ،شیر دادن از پستان ،عفونتهای پوست ،مشکلات نوک پستان ،شکل نوک پستان ،ترشح از نوک پستان ،کیست ها و توده های پستان ،فیبروآدنوم ،کیست های پستان ،سرطان پستان ،انواع سرطان پستان ،رادیوتراپی ،شیمی درمانی ،مشکلات روانی بیماران .

تألیف :پروفسور مایکل دیکسون ،رابرت لئونارد

ترجمه :دکتر فرهاد همت خواه

چاپ :پنجم

تعداد صفحه  : 80

قیمت :1500 تومان