پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش بوکس

فهرست مطالب : نکات ایمنی ،اصول مشت زنی ،تجهیزات ،طرز ایستادن ،رقص پا و ریتم ،ضربات مشت ،مشتهای پیاپی زدن (ترکیبی ) ،حرکات دفاعی ، تمرینات ،تمرین درمقابل آینه ،تمرین با کیسه بوکس ،مشت زدن به کیسه بوکس ،رقص پا با کیسه بوکس ، دفاع روی کیسه بوکس ،تمرین با حریف ،ضد حمله علیه ضربه مشت به طرف سر ،ضد حمله در برابر ضربات مشت به بدن ،تمرینات هماهنگ شده با حریف ،مسابقات با ضربات کنترل شده ،مسابقه ،تمرین استقامت ،تمرینهای کششی ،تمرینات قلب و عروق .

تألیف : آلن لاچیکا -دوگ ورنر

ترجمه : مهندس محمد همت خواه

تعداد صفحه  : 208

چاپ : پنجم

قیمت : 4000 تومان