پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش جودو

فهرست مطالب : مقدمه ،مزیت های جودو ، سیستم درجه بندی کمربندهای جودو ،تجهیزات ،زبان و آداب و رسوم جودو ،اصطلاحات ،تشریفات ، افتادن ها و غلتیدن ها ،ایستادن ها و گرفتن ها ، پرتابها ،گرفتن ها و نگهداشتن ها ، خفه کردن ها و قفل کردن مفاصل ،مقابله کردن ها و ترکیبها ، مسابقات ، آماده کردن بدن .

تألیف : جیمی پدرو ،ویلیام دربین

ترجمه : محمد همت خواه

تعداد صفحه  : 160

چاپ :

قیمت :