پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش کونگ فو

فهرست مطالب : تاریخچه پنج حیوان شائولین ،اژدها ،ببر ،مار ،درنا ،پلنک ،مراحل آموزش پنج حیوان شائولین .

تألیف : داک فای وونگ - جین هالندر

ترجمه :مهندس  محمد همت خواه

تعداد صفحه  : 128

چاپ : دوم

قیمت : 1600 تومان