پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

آموزش کشتی

فهرست مطالب : مقدمه ،آمادگی جسمانی ،استراتژی ،وضعیت قرار گرفتن ،حرکت ،تغییر سطح ،نفوذ کردن ،بلند کردن حریف ،گام نهادن به عقب ،قوس کمر به عقب ،به زمین زدن و روش مقابله با آن ،فرار کردن ،بدل زدن و مقابله کردن ،فروپاشی (ولوکردن )،گیرانداختن و مقابله کردن .

تألیف : تام جارمن ،راید هنلی

ترجمه : مهندس محمد همت خواه

تعداد صفحه  : 176

چاپ :

قیمت :