پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش شطرنج

فهرست مطالب : نحوه استفاده از این کتاب ، تعداد صفحه  شطرنج - شروع ،فیل - اسب - رخ (قلعه )- وزیر - سرباز - شاه ،چگونه برنده شویم ،تشخیص کیش  مات -زدن مهره ها ،حمله و دفاع ،قلعه رفتن ،یک حرکت ویژه برای سرباز ،تساوی در بازی ،چگونگی نوشتن حرکات شطرنج ،نمایش یک بازی ساده ،چگونگی شروع یک بازی ،چگونگی گسترش مهره ها ،خطر حریص بودن در زدن مهره ها ،حفاظت شاه از خطر ،نظراتی در مورد حرکات اول ،وسط بازی ،حیله هایی برای زدن مهره ها ،نقشه ریزی ،ترکیب کیش مات - انتهای بازی ،نقش سربازها در انتهای بازی ،وزیر شدن یک سرباز ،کیش مات در انتهای بازی ،یک بازی دیگر ،راه دیگری برای نوشتن حرکات شطرنج ،پاسخ مسایل .

تألیف : سوزان کالدول

ترجمه : دکتر فرهاد همت خواه

تعداد صفحه  : 62

چاپ : دوازدهم

قیمت : 600 تومان