پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش شنا

فهرست مطالب : مقدمه ،شنای کرال سینه ،وضعیت قرارگیری بدن در کرال سینه ،پازدن لرزشی ،مراحل پازدن لرزشی ،حرکت دستها ،حرکت دست بر روی آب ،وضعیت قرارگیری سر،شروع مسابقه ،برگشت از انتهای استخر در کرال سینه ،شنای پروانه ،پازدن دلفینی ،حرکت دستها در شنای پروانه ،شنای کرال پشت ،وضعیت بدن ،نحوه پازدن در کرال پشت ،حرکت دستها ،در شنای پروانه ،وضعیت تنفس ،وضعیت قرارگیری سر در کرال پشت ،زمان بندی دستها و پاها ،نحوه شروع مسابقات کرال پشت ،شنای قورباغه ،وضعیت بدن ،نحوه پازدن در شنای قورباغه ،وضعیت قرارگیری سر و تنفس ،زمان بندی دستها ،پاها و تنفس .

تآلیف : دکتر جیمز کانسیلمن

ترجمه : مهندس محمد همت خواه - مهران محمدی -کیوان محمدی

تعداد صفحه  : 64

چاپ : اول

قیمت : 1500 تومان