پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش اسکیت

فهرست مطالب : تقدیم به همه اسکیت بازان جوان ،تاریخچه کفش اسکیت ،لوازم و تجهیزات اسکیت ،کفشهای اسکیت ،با دقت اسکیت کنید ،قوانین اسکیت کردن در خیابانها ،لوازم نگهداری از کفش اسکیت ،نگهداری کفش اسکیت ،تعویض چرخها ،جابجایی چرخها ،طرح تعویض چرخها ،تمیز کردن و جابجایی بلبرینگ ها ،درآوردن ترمز عقب ،گرم کردن بدن ،کشش عضله هامسترینگ ،کشش عضلات گلوتئال ،حرکت دورانی دستها ،خم شدن به طرفین ،کشش عضلات چهار سر ران ،کشش عضلات باسن ،کشش عضلات پشت ،سایر بازیهای اسکیت ،آماده حرکت شدن ،وضعیت آماده ،طرز ایستادن ،مسابقه اسکیت ،شروع به حرکت کردن ،تمرین حرکت کردن ،شروع حرکت ،پیدا کردن نقطه تعادل ،چگونه توقف کنیم ،توقف T ،توقف چرخشی ،سرخوردن قدرتی ،هاکی با اسکیت ،زمین خوردن صحیح ،چگونه زمین بخوریم ،برخاستن پس از افتادن ،حفظ دوباره تعادل ،اسکیت خیابانی ،گردش بطرفین ،گردش به طرفین بصورت متقاطع ،سرخوردن روی ریل ،اسکیت کردن به عقب ،گردش بطرفین بصورت متقاطع هنگام عقب رفتن ،پرش ها تپه ها و خطرها ،بالا رفتن از جدول ،بالارفتن از جدول از پهلو ،پایین رفتن از جدول ،از بالای شاخه ها عبور کردن ،پریدن ،آموزش پریدن ،بالا پربدن از رمپ .

تألیف : کریس ادواردز

ترجمه : مهندس محمد همت خواه - پیام همت خواه

تعداد صفحه  : 80

چاپ : چهارم

قیمت : 1500 تومان