پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

تقویت حافظه

 فهرست مطالب : شناخت حافظه ( حافظه چگونه کار می کند ،چرا حافظه تان را تقویت می کنید ؟،حافظه تان را ارزیابی کنید ) ،حافظه تان را تقویت کنید (حمایت کردن از حافظه ،فکر سازنده داشته باشید ،طراحی یک فعالیت ،تکنیکهایی بسازید که برای شما کارآیی داشته باشند ) ،حافظه تان را تمرین دهید (معرفی اصول ،به یادآوردن اسامی ،به یادآوردن کلمات و حروف ،به یاد آوردن فهرستها ،به یادآوردن اعداد ،استفاده از نقشه های ذهنی ) ،بکاربردن تکنیکهای حافظه (سخنرانی در جمع ،تقویت مهارتها ،موفقیت در امتحانات ،حفظ کردن و فراخوانی اطلاعات ،استفاده از وسایل کمک حافظه ،فعال نگهداشتن حافظه ،حافظه تان را ارزیابی نمایید .

تألیف : دکتر دیوید توماس

ترجمه : دکتر فرهاد همت خواه

تعداد صفحه  : 80

چاپ : اول