پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

 

آموزش تکواندو

فهرست مطالب : چگونه تکوتندو شروع شد ؟ ،یک ورزش مناسب ،پیداکردن یک باشگاه خوب ،احترام گذاشتن ،تواضع ،جرأت و کنترل ،مراقبتهای لازم ،از کمربند سفید تا کمربند سیاه ،تکنیکها در عمل ،آماده سازی بدن ،ضربه زدن ،وضعیت آماده ،رسیدن به مرحله زدن ضربه ،گاردگرفتن ،مشاهده هدف ،مبارزه ،مسابقات ،شکستن اجسام ،دفاع از خود .

تألیف : جان گلد من

ترجمه : ابراهیم همت خواه - علی کاتب

تعداد صفحه  : 112

چاپ : هفتم

قیمت : 1600 تومان