پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

آموزش تنیس روی میز

فهرست مطالب : مقدمه ،راکت ،توپ ،سایر تجهیزات ،ویژگیهای میز ،منطقه های بازی ،راکت گیری ،روش مدادی (پن هولد ) ،روش شیک هندز ،وضعیت آماده ،انواع ضربات ،انواع پیچ ،بک هند ،بک هند پوش ،بک هند هاف والی ،بک هند چاپ ،فورهند ،فورهند هاف والی ،فورهند پوش ،فورهند فلیک ،فورهند درایو ،فورهند چاپ ،سرویس ،سرویس معمولی ،برگشت سرویس ،فورهند درایو ،بک هند درایو ،بلک کردن توپهای تاپ اسپین ،بلوک ،انواع اسمش ،لاب دفاعی ،قواعد و مقررات بازی .

تألیف : آندرزیج گروبا

ترجمه : مهندس محمد همت خواه ،مهران محمدی ،کیوان محمدی

تعداد صفحه  : 64

چاپ : اول

قیمت : 1500 تومان