پرفروش ترین کتابهای عصرکتاب
 

دایرةالمعارف پزشکی خانواده

راهنمای دارویی خانواده

فشار خون

کمردرد

 

تماس با ما        

 

: تلفن

44089435

09125279795

Email :

Info@asreketab.com

بیماریهای تیرویید ، گواتر

فهرست مطالب : مقدمه ،شرح حال یک بیمار دچار کمبود ید ،پرکاری تیرویید (نحوه پیشرفت بیماری ،علائم و نشانه های پرکاری تیرویید ،تشخیص پرکاری تیرویید ،نحوه درمان پرکاری تیرویید ،درمان دارویی ،درمان جراحی ،درمان با ید رادیواکتیو ،کدام درمان مناسب شما است ؟ ،شرح حال اول : علایم قلبی ،شرح حال دوم :عود علایم ،چشم ها در بیماری گریوز ،گواتر ندولر ،انواع نادر پرکاری تیرویید )،کم کاری تیرویید (نحوه پیشرفت بیماری ،علایم و نشانه های کم کاری تیرویید ،نحوه درمان کم کاری تیرویید ،شرح حال :کاهش ناگهانی قند خون ،موقعیتهای خاص ،کم کاری موقت تیرویید ،کم کاری خفیف تیرویید ،داروهای ایجاد کننده کم کاری تیرویید ،بیماریهای همراه با کم کاری تیرویید )،حاملگی و بیماریهای تیرویید (بیماری گریوز و حاملگی ).

تألیف : پروفسور آنتونی تافت

ترجمه : دکتر فرهاد همت خواه

تعداد صفحه  : 80

چاپ : هشتم

قیمت : 1500 تومان